Żyj zdrowo

Twoje zdrowie w Twoich rękach
Marina Polmax w Dziwnowie

Gardasil, czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci

 

„Pamiętaj to twoje ciało, Twoje zdrowie, Oni chcą tylko twoich pieniędzy.”

Od wielu lat toczy się dyskusja na temat stosowania tzw. profilaktycznych szczepień. Największy udział w tej dziwnej jednostronnej dyskusji mają mas media głównego nurtu mącenia , które co rusz publikują rzekome nowości potwierdzające skuteczność takich czy innych szczepień. Swego czasu jej redaktorzy odkryli np. szczepionkę na HIV testowaną na dziewczynach z Azji. Minęło sporo lat i nadal cisza. Problem polega bowiem z wyhodowaniem tego wirusa tak, aby spełniał postulaty odkrywcy wirusów dr Kocha.

Niestety pomimo szeregu informacji o chorobie AIDS, oraz o leczeniu tej choroby, żadnemu ośrodkowi naukowemu nie udało się przeprowadzić doświadczeń potwierdzających postulaty podstaw wirusologi. Przypomnę trzy postulaty, pozwalające na rozpoznanie wirusa, dr Kocha sprowadzają się do wyizolowania wirusa, odpowiedniego jego rozmnożenia na pożywce i po zaszczepieniu innego zwierzęcia otrzymania tych samych objawów chorobowych.

Obecnie zdecydowana większość wirusologów bazuje na tzw. wtrętach komórkowych widzianych pod mikroskopem elektronowych, które odpowiedni program komputerowy pozwala na dowolne przedstawianie jako widzianych obrazów. Problem tej dyskusji jest jeszcze większy ponieważ media, rzekomo publiczne, dopuszczają do głosu tylko zwolenników szczepień. Czyli prowadzą normalne pranie mózgu ściśle wg programu MKULTRA – „brainwatch”, opracowanego przez służby specjalne. Stosunek czasu poświęconego na reklamę szczepień do czasu oddanego ich przeciwnikom jest jak 1 do 20-100 w zależności wielkości testowanego obszaru dezinformacji.

Podobny problem mają piewcy chorób wywoływanych przez wirusa brodawczaka. Jak zdążono policzyć mamy ponad 120 typów tego wirusa. Jednak autorzy publikacji napisanej specjalnie dla Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej – cytuję:” wprawdzie wirusa HPV nie udało się jeszcze wyhodować, ale dzięki zastosowaniu metod molekularnych określono różne genotypy wirusa” i dalej „Zidentyfikowano dotychczas aż 120 tych genotypów, ale nie zawsze odpowiadają one serotypom”. Innymi słowy, pomimo ponad 40 lat badań nie udało się wirusa wyizolować. Tak więc nie wiemy „co to” jest, ale szczepionkę „na to” od 2006 roku już firma Merck sprzedaje. Koncern GSK podobną szczepionkę wprowadził na rynek w 2009 roku.

Dotychczasowa wiedza udowadnia, że ponad 80-90% zakażeń powodujących zmiany brodawkowate ulega samoistnemu wyleczeniu w okresie jednego roku, a w okresie dwu lat, prawie wszystkie zakażenia samoistnie znikają. Bardzo mało zakażeń przechodzi do stadium CIN-3 czyli przedrakowego. W tym miejscu wypada zastrzec, że zmiany CIN-2 są bardzo niemiarodajne i najczęściej ich określenie polega na błędach w preparowaniu. Natomiast z CIN-3 tylko 1% może się zmienić w raka. Dotychczas przeprowadzone badania nazwane Future I i Future II trwały tylko odpowiednio 26 i 15 miesięcy. Wiedza natomiast o raku mówi, że czas jego inkubacji to 240 do 360 miesięcy. Tak więc na podstawie dotychczasowych badań praktycznie nic na temat związku raka ze szczepionką nie można powiedzieć. Otwarcie o tym mówi w Polsce p. prof. Anna Goździcka-Józefiak z Poznania: „szczepienia przeciw HPV są bezzasadnym marnowaniem publicznych pieniędzy i nie chronią przed rakiem”.

Mało tego, nie można nawet powiedzieć czy szczepionka nie powoduje raka, ponieważ okres obserwacji przeprowadzonych zgodnie z zasadami medycyny klinicznej wynosi tylko 15 miesięcy. Podobnie np. zupełnie nie można ocenić, czy takie dziewczynki będą kiedykolwiek rodziły, ponieważ w skład szczepionki wchodzą substancje wpływające na płodność. Musimy pamiętać, że podajemy szczepionkę zdrowym osobom, która rzekomo ma chronić je przed hipotetyczną chorobą. Związek ten jednakże nie został do tej pory i przez najbliższe 20 lat nie będzie udowodniony. Tym ciekawsze są wyniki badań udowadniające, że śmiertelność z powodu raka szyjki macicy (jak podałem związek nieudowodniony) wynosi 2,4 na 100 000 kobiet, a powikłania po szczepieniu wynoszą 3,34 na 100 000 czyli są o 30% większe. Innymi słowy powikłania są aż o 30% częstsze aniżeli chorobą której szczepionka ma zapobiegać.

Podkreślenia wymaga fakt bezdyskusyjny, że te powikłania zaobserwowano w okresie 4 lat po szczepieniu, a rak występuję dopiero, jeżeli w ogóle, po 30 latach. Czyli dopiero badania dojrzałych starszych pań, szczepionych w dzieciństwie pozwolą określić ile i jakie powikłania wystąpiły w tej grupie kobiet. Będzie to możliwe za jakieś 30 – 40 lat. Można więc przyjąć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że nikogo z reklamujących obecne szczepienia nie będzie na tym łez padole. Czyli nikogo nie będzie można sądzić za działanie na szkodę tych bezmyślnie szczepionych obecnie dzieci. Innymi słowy jest to typowy eksperyment pseudomedyczny podlegający pod ustawy norymberskie.

Tylko w okresie pierwszych 4 lat szczepionka spowodowała ponad 30 000 powikłań z których 6154 po leczeniu ustąpiło, ale 975 spowodowało trwałe kalectwo, a 139 przypadkach dziewczynki zmarły. Musiano wypłacić w tym okresie ponad 6 000 000 dolarów odszkodowań. Informacja dla polskiego czytelnika jest oczywista, żadnych odszkodowań poszkodowana nie otrzyma i rodzina sama będzie musiała ponosić koszty leczenia i rehabilitacji. Przecież tak jest w kraju nad Wisłą od 1944 roku.Żaden urzędnik nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Na tym polega właśnie ten ustrój oparty na mieszaninie cywilizacji azjatyckich. Firmy produkujące szczepionki zagwarantowały sobie bezkarność. Wszelkie odszkodowania wypłaca państwo, czyli idą z naszej kieszeni.

Zobacz, co może stać się z Twoim dzieckiem po zaszczepieniu Gardasilem. Jedną z ofiar Gardasilu jest Alexis Wolf. Na poniższym zdjęciu (patrz niżej), przed zaszczepieniem, ma 14 lat.

Na kolejnym zdjęciu (patrz niżej), 6 lat po szczepieniu, ma już 20 lat i wciąż cierpi z powodu skutków ubocznych szczepionki. Jej historię opisano w internecie, można również zobaczyć ją i posłuchać na YouTube.[1]

Należy się także poważnie zastanowić czy te zgony i trwałe kalectwa pozostają w jakiejkolwiek korelacji do domniemanych korzyści. Kobiety, które wykonują cytologię systematycznie, nie umierają na rak. Większość zgonów dotyczy osób lekceważących swoje zdrowie. Jedynym udowodnionym czynnikiem rakotwórczym jest częsta zmiana partnerów. Czy więc te dzieci, które musiały umrzeć po szczepieniu, w jakikolwiek sposób zasłużyły na to?

W „Nature Biotechnologu” nr 2/2007 opublikowano pracę podając: „większość zakażeń narządów płciowych jest bezobjawowa i ustępuje samoistnie”. Podobne prace ukazały się w „Journal of American Medical Asociation”. Chociaż Kodeks Etyki Lekarskiej nie obowiązuje urzędników „Służby Zdrowia” warto wspomnieć, że art 2 mówi wyraźnie, cytuję: „powołaniem lekarzy jest: ochrona zdrowia i życia ludzkiego, Lekarz nie może się posługiwać wiedzą i umiejętnościami lekarskimi w dziedzinach sprzecznych z tym powołaniem”. Z tego art. wynika jednoznacznie, że lekarz nie może przedkładać celów naukowych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych ponad dobro pacjenta np. szkodliwe eksperymentowanie na pacjentach, ludobójstwo czy korupcja”.

Także Polski Kodeks karny mówi wyraźnie, że nie wolno działać na szkodę człowieka i grozi za to kara więzienia. Jeżeli robi się to z chęci zysku kara jest wyższa.

W żadnym przypadku nie można się kryć za administracyjnymi poleceniami ponieważ wiedza na temat szkodliwości tej konkretnej szczepionki jest dobrze udokumentowana, a prac, które mogłyby pokazać ewentualne korzyści po prostu nie ma. Ewentualnie mogą się pojawić za 30 parę lat jak dobrze pójdzie.

Jakie więc czynniki i filozofia działania powoduje, że nasila się kampanie propagandowe w rodzaju prania mózgów samorządowcom w celu wyłudzenia pieniędzy z kas gminnych na zapobieganie czemuś co może wcale nie istnieje?

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że kierownik programu badań medycznych p. dr Diane Harper publicznie oświadczyła, że ona nigdy nie prowadziła badań związku zakażeń wirusowych i szczepień w kierunku raka u kobiet. I mamy problem. Twórca szczepionki otwarcie zaprzecza związkowi szczepionki z ochroną przed rakiem, a „rodzimi” eksperci namawiają tubylczą mniej wartościową ludność do masowych szczepień.

Być może problem tkwi w ceni tego produktu. W zależności od „uzgodnień” firm sprzedaje szczepionkę za 1000 do 1500 złotych na dziecko. Biorąc pod uwagę nieautoryzowane wypowiedzi lekarzy, ok. 30% tej kwoty idzie na łapówki w tej czy innej postaci. Zastanawiająco dużo jest jednak wpisów internetowych potwierdzających ten fakt, jest szybko wymazywanych z dyskusji. Przypomnę, że średnio koszt produkcji szczepionki to 11 centów, a koszt sprzedaży to 12 dolarów, czyli ponad 100 razy czyli 10 000% więcej. Przy sprzedaży Gardasilu jest to wielokrotnie większa różnica.

Przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 1950-1992 udowadnia, że 60% zmian wskazujących na zakażenie mijało samoistnie, a tylko 30% przechodziło do stadium CIN-3. Z tego tylko u 1% kobiet rozwijał się rak, który był najczęściej zdiagnozowany i wyleczony. Rak szyjki macicy jest łatwo widoczny i badania cytologiczne pozwalają na jego całkowitą likwidację w populacji. Dowiodły tego postępowania władz w krajach skandynawskich, w których dzięki cytologii wyeliminowano raka szyjki macicy prawie całkowicie.

Zdziwienie budzą natomiast porównania statystyk. W Stanach Zjednoczonych, przy dużej masie osób różnych ras (zwyczaje kulturowe), śmiertelność z powodu raka szyjki macicy w 312-milionowej populacji wnosi 3600 kobiet. W Polsce natomiast przy 9-krotnie mniejszej populacji także wynosi ok. 3500 kobiet. Wyraźnie widoczne jest, że działania NFZ mijają się z celem. Podobnie działania Ministerstwa Zdrowia skupiają się na handlu szczepionkami, zamiast na wymuszaniu większej częstotliwości badań cytologicznych. Przecież są gotowe wzorce skandynawskie wystarczy je tylko zaadaptować. Badania te powinny się skupić szczególnie na profilaktyce kobiet powyżej 40 roku życia. Zamiast tego organa Ministerstwa debatują nad zwiększeniem zasięgu szczepień przeciwko „brodawczakowi” dzieci 11-12-letnich. Jaki to ma związek z zapobieganiem rakowi szyjki macicy? Tylko mądre inaczej, głowy w Ministerstwie wiedzą.

Jednym z wyjaśnień może być fakt, że w krajach semickich dziewczynka 12-letnia może być już żoną, a chłopieć 13-letni mężem. Czyli inicjacja seksualna zaczyna się wg tej kultury już w okresie 12 lat i jest zgodna z „tamtejszym” prawodawstwem. Jak widzimy tylnymi drzwiami wchodzi ono do Europy.

To dziwne stanowisko Ministerstwa zwanego Zdrowiem jest szczególnie widoczne w wytycznych podległej Ministerstwu palcówce; Agencji Oceny Technologii Medycznych. Ta Agencja powołała kolejną grupę „specjalistów” zwaną Radą Przejrzystości”. Semantycznie to przejrzysta może być szyba, bluzeczka etc. a nie komisja oceniająca dany lek (przejrzysty – taki , który przepuszcza Promienie słoneczne). Komisja powinna być więc merytorycznie przygotowana do rozpatrywania sprawy szczepień. Ta nowomowa weszła do Polski po 1944 roku i jak widać wyjść nie myśli. W Sowietach także było, że Ministerstwo Przemysły Lekkiego to karabiny i armaty, a Przemysł Rolniczy to czołgi i reszta.

Autor: dr Jerzy Jaśkowski (jjaskow@wp.pl)
Dla „Wolnych Mediów”
Rozpowszechnianie wszelkimi sposobami wskazane

PRZYPIS

[1] http://healthimpactnews.com/
http://www.hormonesmatter.com/life-of-alexis-wolf-post-gardasil/

 

Gardasil/Silgard i Cervarix (przeciwko HPV)

W Polsce coraz powszechniej reklamowane są szczepienia przeciwko HPV (wybranym szczepom brodawczaka ludzkiego). Zarejestrowane w Polsce preparaty to 2-walentna Cervarix oraz 4-walentna Silgard w wielu krajach występująca pod nazwą Gardasil. Preparaty te nie są refundowane przez państwo, ale aktualnie trwają szeroko zakrojone działania promocyjne połączone z nakłanianiem władz lokalnych do finansowania tych (kosztownych) szczepień z lokalnych podatków. Obie szczepionki znajdują się na rynku stosunkowo niedawno (kilka lat), a zostały zarejestrowane w błyskawicznym tempie i niewiele wiadomo o ich długotrwałej efektywności; tymczasem pojawia się coraz więcej zgłoszeń poważnych powikłań poszczepiennych. W obliczu tych informacji zastanawia, z jaką łatwością rodzice godzą się na zaszczepienie swoich córek, szczególnie biorąc pod uwagę, że wiele z tych dziewczynek nie będzie narażone na zakażenie jeszcze przez długi czas. Czy nie rozsądniej byłoby wykorzystać go i zaczekać chociażby te kilka lat, obserwując doniesienia z obserwacji populacyjnych?

Wiele informacji na temat tych preparatów nie jest dostępnych w Polsce, będziemy starali się je tłumaczyć. Poniżej przedstawiamy strony anglojęzyczne, na których zapoznać się można z informacjami o zgonach poszczepiennych i innych poważnych powikłaniach po szczepieniu Gardasilem/Silgardem oraz Cervarixem. Na dole strony odnośniki do materiałów w języku polskim.

http://truthaboutgardasil.org/ – The Truth about Gardasil (pol. Prawda o Gardasilu/Silgardzie), strona prezentująca informacje na temat szczepionek Gardasil/Silgard i Cervarix.

Global Parental Concerns Regarding Safety and Efficacy of Gardasil and Cervarix – obszernie udokumentowany film-prezentacja o ryzyku związanym ze szczepionkami przeciwko HPV.

Omówienie filmu firmy GSK promującego Cervarix pośród ginekologów brytyjskich

http://www.gardasilandunexplaineddeaths.com/ – strona założona przez rodziców Christiny Richelle Tarsell, która zmarła z powodu szczepionki Gardasil, przeciwko HPV. Strona zawiera informacje na temat szczepionki oraz stanu badań na jej temat.

http://dutytoinform.blogspot.com/2011/06/gardasil-action-letters.html – informacje na temat akcji prowadzonej w celu wyjaśnienia, dlaczego nie spełniająca wymogów bezpieczeństwa szczepionka przeciwko HPV została wprowadzona na rynek.

http://www.hpvfacts.co.uk/ – strona informująca o szczepieniach przeciwko HPV, prowadzona przez brytyjskie stowarzyszenie ARNICA.

http://gracefilby.blogspot.com/p/truth-about-cervarix.html – Grace Filby o swoich dociekaniach nt. propagowania szczepień przeciwko HPV przez rząd brytyjski. Dodatkowe informacje: szczegóły nt. formularza zgody rodziców na szczepienie przeciwko HPV, uaktualnienie tych danych, z 2010 r., o aluminium i krzemie w kontekście powikłań po szczepieniu przeciwko HPV.

Cervarix – informacje o produkcie (Agencja ds. Żywności i Leków FDA, ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA).

Toula Mantis o związku szczepień przeciwko HPV z zespołem chronicznego zmęczenia

Film poświęcony pamięci ofiar Gardasilu

Petycja o śledztwo w sprawie ryzyka związanego ze szczepieniem Gardasilem

Gardasil/Silgard – (Agencja ds. Żywności i Leków FDA, ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA).

Gardasil Vaccination: Evaluating the Risks versus Benefits – bilans zysków i strat dla szczepienia Gardasilem/Silgardem.

Gardasil Primer: Doctors and Vaccine Injured Families Speak Out! – lekarze i rodziny poszkodowanych mówią o Gardasilu/Silgardzie.

Materiały w języku polskim:

Fakty o raku szyjki macicy i szczepieniach przeciwko wirusom HP – przedstawiony materiał na temat związku między wirusami brodawczaka ludzkiego (HP) a rakiem szyjki macicy, skutków ubocznych i skuteczności Silgardu (inna nazwa Gardasil) ma na celu umożliwić zainteresowanym osobom podjęcie świadomej decyzji w kwestii szczepień przeciwko wirusom HP.

Amerykański sąd wypłaca 6 mln USD ofiarom Gardasilu – artykuł.

Dane wpisu

Data
25 listopada 2013

Autor
pgo

Tagi

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować.